Sağlık Bakanlığının halk sağlığının korunmasındaki rolünü anlamak Halk sağlığının önemi Sağlık, hem bireysel hem de kolektif olarak refahımızın önemli bir unsurudur. Bu nedenle halk sağlığının korunması tüm hükümetler için büyük bir endişe kaynağıdır. Fransa’da Sağlık Bakanlığı bu misyonda kilit bir ...