Modern cazın kökenleri ve evrimi Caz, çağları aşan ve zamanla gelişen bir müziktir. Cazın farklı akımları arasında, özellikle gelişme gösteren modern caz da bulunmaktadır. Bu yazıda bu müzik türünün kökenlerini inceleyip yıllar içinde nasıl geliştiğini gözlemleyeceğiz. Cazın evrimini anlamak için ...